top of page

KVK Politikamız

Güzel Sanatlar Matbaası olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya ‘‘Kanun’’) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz.

 

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamız, kişisel verilerin Güzel Sanatlar Matbaası tarafından toplanması, kullanılması, paylaşılması, saklanması süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Politikada, Güzel Sanatlar Matbaası tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslara KVKK’da yer alan düzenleme sırasına uygun olarak yer verilmiş olup, bu açıklamalar Güzel Sanatlar Matbaası çalışanlarını, aktif ve potansiyel müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi ve Güzel Sanatlar Matbaası ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri kapsamaktadır.

bottom of page