top of page
nama yazılı hisse senedi, nama yazılı pay senedi, nama yazılı senet, nama yazılı pay senedi basımı, pay senedi basım, pay senedi baskı, hisse senedi, hisse senedi basım, hisse senedi baskı

Pay Senedi ve Basımı Hakkında Bilgiler

Pay senedi; sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacıyla verdikleri kıymetli evraklardır. Kısaca, sahibinin ortaklık durumunu gösteren belgedir. Evrak üzerinde sahibinin ismi belirtilenler nama, belirtilmeyenler ise hamiline yazılı pay senetleridir. Nama yazılı pay senetleri daha güvenlidir. Senet kaybedilirse ya da kötü niyetli başka birinin eline geçerse hamiline yazılı senet kolaylıkla elden çıkarılabilir. Çünkü senedin hak sahibi, onu elinde bulunduran kişidir. Hamiline yazılı senetlerin devri teslim ile, nama yazılı senetlerin devri ciro ile olur. Nama yazılı pay senedi basabilmek için yönetim kurulu kararı yeterlidir. Hamiline yazılı pay senedi basabilmek için de kararın noter tasdikinden sonra ticaret sicilden tescili gerekmektedir. Bu pay senetlerini anonim şirketler bastırabilir. Pay senedi bastıran firmalar, eğer bu senetleri 2 yıl ellerinde bulundurduktan sonra devir yaparlarsa, kazançtan doğacak vergi ve kdv’den muaf olurlar. Yani vergi ödemezler. 

Pay senetlerinin şirketin ünvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihini, bu tarihteki sermaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, tescil tarihini, senedin türünü ve itibari değerini, kaç payı içerdiğini belirtmesi ve şirket adına imzaya yetkili en az 2 kişi tarafından imzalanması şarttır. Kapalı şirketlerde baskı şeklinde imzanın delikli olması veya sahtekarlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin (hologram, gizli baskı, ıslak imza vs.) uygulanması gerekir. Ayrıca nama yazılı pay senetlerinde sahiplerinin adı ve soyadını veya ticaret ünvanını, yerleşim yerini belirtmesi gerekir.

Hamiline yazılı pay senedi çıkarabilmek için, sermayenin tamamının ödenmiş olması gerekir. Sermayenin tamamı ödenmeden çıkarılan hamiline yazılı senetler geçersizdir. Ayrıca yönetim kurulu kararından sonra en geç 3 ay içinde bastırılmalıdır. Nama yazılı pay senetlerinde böyle bir zorunluluk yoktur.

Neden Güzel Sanatlar?

hamiline hisse senedi, hamiline pay senedi, hamiline senet,hamiline pay senedi basımı, pay senedi, pay senedi basım, pay senedi baskı, hisse senedi, hisse senedi basım, hisse senedi baskı
  • Pay senetlerini, kıymetli evrak konusunda uzmanlaşmış ve tecrübeli bir matbaada bastırmanız önemlidir.

  • Matbaamızda senet desenlerini,  her şirket için ayrı oluşturuyoruz.

  • Şirketinizin parmak izi olacak zemin renklerini ise; ofset tekniği ile ve özel boyalar kullanılarak basıyoruz. (İstenilen güvenlik seviyesine göre boya çeşitliliği sağlanmaktadır.)

  • IHMA tarafından onaylı, sadece matbaamız için üretilmiş ve piyasada benzeri bulunmayan hologramlar kullanıyoruz.

  • Pay senedinin üzerine kodlanacak bilgileri, manyetik toner vasıtasıyla basıyoruz.

  • Basılacak senetlerin yanında ek olarak; “Specimen” baskılı ve yedek boş zemin baskılı senetler vererek,  ileride bozdurma veya hasar gören senedi yeniden bastırabilme imkanı sunuyoruz.

  • Görsellerin basılabilir onayını takiben yaklaşık 3-4 iş gününde senetlerinizi teslim ediyoruz.

  • ISO 9001 Kalite Yönetim ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri standartlarında hizmet veren Güzel Sanatlar Çek Basım Ltd. Şti. olarak; asıl faaliyet konumuz olan çek basım hizmeti hasebiyle, fiziksel güvenlik ve bilgi güvenliği konularına son derece önem veriyoruz. BDDK düzenlemeleri kapsamında, çalışılan bankaların iç ve dış denetmenleri tarafından yılda 2 kez denetleniyoruz.

bottom of page