top of page

Kalite Politikamız

Güzel Sanatlar Matbaası’nın hedefi, müşteri taleplerini en uygun şekilde, imal ve teslim ederek ve müşteri memnuniyetini sürekli arttırarak  sektörünün en iyisi olmaktır.

 

Kıymetli evrak basımında lider olan Güzel Sanatlar; müşteri mahremiyetini ön planda tutarak ürün güvenliğini sağlamakta, yasal sorumluluklara harfiyen uymaktadır.

 

Bu ilkeler ışığı altında İş Sağlığı Güvenliği, Sürdürülebilirlik ve Çevre Şartlarına uygun çalışmayı sürdürmeyi, programlanmış eğitimleri uygulayarak personelimizin sürekli gelişmesini sağlamayı, paydaşların ve çalışanların memnuniyetini arttırmayı, kalite yönetim sisteminin sürekli gelişmeye açık biçimde uygulanmasını taahhüt eder.

 

Güzel Sanatlar Matbaası, insan ve doğanın birbirinden ayrılmaz olduğu anlayışından yola çıkarak; erişilebilir temiz enerji, su ve atık yönetimi, doğal kaynakların kullanımı ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasında çevresel sosyal yönetişim anlayışını benimsemeyi, faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çevresel olumsuz riskleri bertaraf etmeyi veya makul güvence seviyesine indirmeyi, faaliyet ortamlarında; çevre dostu teknoloji ve ürünler tercih ederek çevresel olumsuz etkiyi azaltmayı taahhüt eder.

bottom of page