top of page

Bilgi Güvenliği Politikamız

Güzel Sanatlar Matbaası'nda, TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanmasının amacı; İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Güzel Sanatlar Matbaası’ nın bilgi varlıklarını korumak,  bilgiye erişilebilirliği prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel ögesinin sürekliliğini sağlamak. Gizlilik:Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi, Bütünlük:Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi, Erişilebilirlik:Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi, Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek. Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak. Bilgi Güvenliği Ekibi oluşturarak Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkları, rapor etmek ve soruşturulmasını sağlamak. İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek. Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.

 

Bilgi Güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartların karşılanmasını sağlamak Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak Politikamız doğrultusunda çalışmalar yürütüleceğini taahhüt ederiz.

bottom of page